Kategoria B

Prawo jazdy na auta osobowe (kat. B) w dzisiejszym świecie jest jednym z najbardziej podstawowych uprawnień, które nie tylko przydają się praktycznie ale również są dobrze widziane w trakcie kariery zawodowej. Dokument ten uprawnia do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, a także pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z lekką przyczepą oraz ciągnikiem rolniczym również z przyczepą lekką.

Minimalne wymagania, aby rozpocząć kurs

Rozpocząć kurs może każdy kto ukończył 17lat i 9 miesięcy.

Następnymi krokami utworzenie profilu kandydata na kierowcę (instrukcja jak założyć profil kandydata na kierowcę).

Po trzecie musicie posiadać dużo dobrego humoru.

Informacje na temat kursu prawa jazdy kat. B

W trakcie szkolenia czeka na Państwa 30 godzin zajęć teoretycznych (wykładów) oraz 30 godzin praktyki (jazdy), w trakcie których opanujecie umijętność prowadzenia pojazdów osobowych. Dla naszych kursantów mamy opracowane nowoczesne techniki nauczania, które pozwalają na uzyskanie maksymalnych efektów przy optymalnym wykorzystaniu czasu. Dla Państwa dyspozycji posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadre, która zawsze służy pomocą. Dodatkowo każdy z kurasntów dostanie wysokiej jakości materiały dydaktyczne opracowane przez najlepszych fachowców.

Kandydaci którzy posiadają kategorię prwa jazdy B1 są zwolnieni z zajęć teoretycznych. Taka osoba jest zobowiązana do wykupienia jedynie 20 godzin jazdy i zdania egzaminu praktycznego.

Po ostatniej godzinie jazdy krusant przystąpuje do egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku kandydat posiada pozytywnie ukończony kurs nayki jazdy. Dokumentacja z egzaminu pozostaje w dokumentach ośrodka szkolenia kierowców.